Potrebné doklady pre prenájom vozidla:

 

 Fyzická osoba:

  • Platný občiansky preukaz, prípadne pas
  • Vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 2 roky)
  • Platný tretí doklad (kreditná/platobná karta, výpis z účtu)
  • Minimálny vek vodiča - 23 rokov

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodného registra
  • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

Platobné podmienky

Platba za prenájom prebieha prostredníctvom platobnej/kreditnej karty, avšak v ojedinelých prípadoch je možné po vzájomnej dohode vopred platbu realizovať aj v hotovosti.  Klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. V prípade platby kreditnou kartou nájomca hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme.

 

Prevádzkový čas autopožičovne je 365 dní v roku, počas pracovných dní od 8.00 - 20.00 a počas víkendov od 10.00-18.00, v ostatných časoch po individuálnej dohode. Ceny sú stanovené paušálnou sadzbou bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. V cene prenájmu je zahrnuté kompletné havarijné a zákonné poistenie vozidiel pre štáty EÚ, pneumatiky podľa sezóny, diaľničná nálepka v SR. K cenám uvedeným v našom cenníku sa už neúčtujú žiadne ďalšie (skryté) poplatky.

 

FAQ - často kladené otázky:

 

Ako prebieha odovzdanie vozidla po pricestovaní na Slovensko?

Na výber máte z dvoch možností:

Prvá možnosť - vozidlo vás bude čakať priamo na letisku (Bratislava, Viedeň, Budapešť, Praha, Košice). Ak si zvolíte túto možnosť, je potrebné aby ste nám zaslali prostredníctvom e-mailu, prípadne rezervačného formuláru vaše osobné údaje, potrebné na prípravu zmluvy k prenájmu vozidla. Zástupca našej spoločnosti vás bude čakať na letisku aj v prípade meškania vášho letu.

Druhá možnosť -  vyzdvihneme vás na letisku a privezieme do našej kancelárie v Bratislave. Tu s vami spíšeme zmluvu o prenájme a odovzdáme vám vozidlo. 

Je možné vyzdvihnúť vozidlo aj mimo otváracích hodín?

Áno, po vzájomnej dohode je možné prevziať vozidlo aj mimo otváracích hodín. Vozidlo je možné prevziať počas pracovných dní od 8.00 - 20.00, počas víkendov a sviatkov od 10.00-18.00, mimo týchto pracovných hodín za poplatok 15 EUR s DPH. 

Aká je cena prenájmu vozidla?

Aktuálne ceny nájdete v sekcii Cenník. Cena je stanovená v závislosti od doby prenájmu - v princípe čím dlhší čas, tým nižšia cena. Všetky vozidlá pri krátkodobom prenájme majú štandardne limit kilometrov na 300 km/deň, pri dlhodobom prenájme je počet kilometrov limitovaný na 5000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov neobmedzený.

Akými spôsobmi môžem zaplatiť za prenájom vozidla?

V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred),  klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu, ktorá sa diferencuje v závislosti od druhu vozidla. Záloha slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť klientovi. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí čiastku za prenájom a vratnú zálohu, ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme. 

Platí sa pri prenájme vozidla aj vratná záloha za vozidlo?

Áno, za vozidlo sa skladá vratná záloha, ktorá slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. 

Je prenajaté vozidlo z vašej spoločnosti poistené?

Áno, vozidlá sú poistené havarijne ako aj zákonne v rámci EÚ. V prípade dopravnej nehody alebo pri akomkoľvek poškodení vozidla je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. V prípade požitia alkoholu, prípadne iných omamných látok, poisťovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle na vlastné náklady.

Čo mám robiť ak dôjde k dopravnej nehode?

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. Bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody.

Akú sumu je potrebné uhradiť v prípade, že dôjde k dopravnej nehode?

Vozidlá sú štandardne poistené so spoluúčasťou do výšky 300 EUR, alebo 10 % z celkovej škody. V prípade doplnkového pripoistenia je táto spoluúčasť nulová, čiže pri poškodení vozidla sa na klienta nevzťahuje žiadna zmluvná spoluúčasť. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu vozidla, požití omamných a psychotropných látok, alebo pri hrubom porušení ustanovení vyhlášky polície o cestnej premávke vozidiel, poisťovňa zamietne úhradu škody a klient hradí všetky škody na prenajatom vozidle na vlastné náklady.

Čo ak som nehodu nezavinil ja, ale iné vozidlo?

V prípade, ak ste nehodu/poškodenie vozidla nezapríčinili vy a máte vinníka-vozidlo identifikované v policajnej správe o nehode, máte jeho údaje a nehoda/poškodenie bolo riadne hlásené polícii, neplatíte žiadnu spoluúčasť za nehodu/poškodenie vozidla.

Môže sa s vozidlom vycestovať do zahraničia?

Áno, avšak je potrebné oznámiť prenajímateľovi, že s vozidlom opustíte územie Slovenskej republiky. S vozidlom sa môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Srbsko. 


Navigácia 
Podmienky prenájmu vozidla

Podmienky prenájmu vozidla


All rights reserved © 2010 Rent4U. Ceny sú uvedené bez DPH 20%